Lager | utleie

Vi har kontor og lager i Elvegata 10.

Her har vi nattsluse som er tilgjengelig 24/7 for de som trenger og sette inn varer. 
Truck er tilgjengelig, og mulighet for å sette inn varmegods.